Ny TMP-anläggning 2008

Aktuella projekt 2008

Ny TMP-anläggning vid Bravikens Pappersbruk


Uppdragsgivare: Pöyry Forest Industry AB


Underkonsult i nyanläggningsprojekt för TMP-linje, 800 dygnston, vid Bravikens Pappersbruk, Norrköping.


Uppdrag:

Programmering av styrsystem Siemens PCS7 och operatörssystem WinCC för ny TMP anläggning.


Konstruktion och teknisk dokumentation för automation.