Modellbaserad raffinörstyrning 2009

Aktuella projekt 2009

Modellbaserad Raffinörstyrning, TMP


Uppdragsgivare: HOLMEN PAPER AB, Bravikens Pappersbruk


Uppdrag:

Nyutveckling av en modellbaserad styrning av massans kvalitetsegenskaper efter högkonc.raffinering.


En linjär modell för koncentration, specifik energi samt freeness har tagits fram som grund för en noggrann automatisk styrning av raffinören. Styringrepp görs på spädvattenflöde och raffinörens malspalt.


Arbetet är genomfört i samarbete med Tekn.dr. Ola Slätteke, Lund.


Resultat:

Utvärdering i full skala har visat en klart minskad spridning i freeness ner till en standardavvikelse på ca 5-6 ml vid jämförelser mot en automatisk massaprovtagare.


Den modellbaserade styrningen ger även en fördel då massans kvalitet kan ställas om snabbt under kontrollerade omständigheter och med förutsägbart resultat, speciellt i jämförelse med  manuellt styrda raffinörer.


En kvalitetsomställning på tex 40 ml i freeness med modellbaserad styrning är genomförd inom ett par minuter med stor noggrannhet.