Bravikens sågverk 2010-2011

Aktuella projekt 2011

Nytt sågverk för Holmen Timber AB


Arkitektskiss


Arkitektskiss

 


Uppdragsgivare: Eurocon AB


Underkonsult i anläggningsprojekt för nyetablering av Bravikens Sågverk, intill Bravikens Pappersbruk, på Malmölandet norr om Norrköping. Bravikens sågverk med ca 120 anställda ingår i Holmen Timber AB och är en del av Holmenkoncernen.


Anläggningen har byggts under 2009-2010 med driftstart januari 2011. Fullt utbyggt får sågverket, som blir Skandinaviens största, en årlig produktion av 750 000 m3 sågade trävaror av gran. I ett första skede uppgår produktionen till 550 000 m3/år.


Uppdrag:

Ansvarig för projektering av elkraftdistribution, jordtag och jordlinenät, åskskydd, elrumsdispositioner, ställverksgolv, styrsystem, UPS, CCTV, IT-nätverk, radiokommunikation, skalskydd mm.


Kravspecifikationer, upphandling och samordning, montageövervakning.


Konstruktion och teknisk dokumentation.Bilder från byggtiden: