BillerudKorsnäs 2012-2013

Aktuella projekt 2012-2013

BillerudKorsnäs, Skärblacka Bruk


 

Uppdragsgivare: Pöyry, Norrköping


Anläggningsprojekt för Skärblacka Bruk. Ombyggnad av sodapanna med bland annat nya styrsystem och nytt kontrollrum. Ny indunstning och ombyggnader i befintliga anläggningsdelar.


Uppdrag:

Projektering av elsystem och jordningsnät för nya byggnader och elrum. Tekniska specifikationer och projektering av UPS-system.


Projektering av DCS-system med detaljer inom operatörshantering och reglerteknik.


Riskanalys och SIL-klassning av sodapannans säkerhetskretsar.