Alstom Power 2000-2001

Alstom 2000-2001

Alstom Power Sweden AB, Finspång


AlstomUppdrag 1: Programmering av styrsystem och operatörssystem ABB Advant.


Nyanläggning av en komplett 140 MW kraftverksanläggning i Gaza, Israel (Palestina). Uppdraget har avsett konstruktion och programmering av styrsystem samt systembeskrivningar och instruktioner. Anläggningens elsystem på hög–  mellan– och lågspänningsnivån samt fyra stycken avgaspannor för ånggenerering har ingått i omfattningen.Uppdrag 2: Programmering av styrsystem och operatörssystem ABB Advant.


Nyanläggning av en komplett kraftverksanläggning i Stoke on Trent, England. Uppdraget har avsett konstruktion och programmering av styrsystem för anläggningens avgaspanna.
Uppdrag 3: Projektstandard


Utveckling av ny projektstandard för gaskombikraftverk, med inriktning på el, instrument och styrsystem.