BillerudKorsnäs 2017

Aktuella projekt 2017

BillerudKorsnäs, Skärblacka Bruk


 

Uppdragsgivare: Pöyry, Norrköping


Anläggningsprojekt för Skärblacka Bruk. Flyttning av pappersmaskin från Tervasaari till Skärblacka. Ny anläggning i Skärblacka med bland annat nya styrsystem och nytt kontrollrum.


Uppdrag:

Delprojektledare för automationsdelen med projektering av nya DCS-system med detaljer inom funktionsfrågor och reglerteknik.


Deltagande i riskanalys och SIL-klassning.


Samordning mellan el/instrument/automation.