EON Värme 2014

Aktuella pr0jekt 2013-2014

EON Värme 2014

Uppdragsgivare: Pöyry, Norrköping


Beskrivning: Underkonsult i förprojekt för EON Värme i Stockholm.                 


Uppdrag: Kartering av befintliga värmeverk i norra Stockholm. Framtagning av tekniska underlag och kalkyler för kommande uppgraderingar och ombyggnader av styr- och operatörssystem. Tekniska specifikationer för kommande upphandlingar.