Holmen Paper 2014-2015

Aktuella pr0jekt 2014-2015

Holmen Paper Braviken
Uppdragsgivare: Pöyry, Norrköping


Beskrivning: Underkonsult i genomförandeprojekt för Holmen Paper, Braviken.                 


Uppdrag: Ombyggnad av PM53 med ny kalander och diverse kringutrustning. Projektering av el- och styrsystem för anläggningen.

Design av ny manöverpulpet vid maskinen. Utcheckning och driftsättning.


Ny kalander från Voith. Ny manöverpulpet.