Holmen Timber 2019-2020

Aktuella pr0jekt 2019-2020

Nytt justerverk.
Solen på väg att skingra morgondimman
2020-03-06.

Intag av strölagda paket från tork.

Sorteringslinje.

Utlastning av färdiga virkespaket.

Holmen Timber Bravikens Sågverk


Beskrivning: Nytt justerverk och nya torklinjer.                 


Uppdrag:

Delprojektledning och projektering av eldistribution, brandlarm, kamerasystem och nätverk för anläggningen.


Kravspecifikationer, upphandlingar, utcheckning och driftsättning.