Värö bruk 2015

Aktuella pr0jekt 2015-2016

VÄRÖ BRUK, SÖDRA


Uppdragsgivare: Sweco


Beskrivning: Ombyggnadsprojekt i anläggningens renseri. Nya styrsystem och nya funktioner i renseriets sållning, materialtransport och lagring.

             

Uppdrag: Funktionsbeskrivning och logikunderlag för programmering.