Tjänster
Tjänster


Reglerteknik

 • Fysikaliskt modellbygge och systemidentifiering, simulering och modellvalidering.
 • Val av reglerstrategi och utformning av regleralgoritm.
 • Utveckling av Modellbaserad styrning och ”soft-sensor” metodik.
 • Implementering och utvärdering.


Industriella styrsystem

 • Kravspecifikation, förfrågningsunderlag, upphandling.
 • Funktionsbeskrivning, programmeringsunderlag, programmering.
 • Acceptanstester och utveckling av testmetoder.Projektering

 • Förprojekt, studier, utredning, kalkyl.
 • Tillgänglighetsanalys i process- och elanläggningar.
 • Kravspecifikation, upphandling, konstruktion, dokumentation.
 • Montageövervakning, utcheckning, drifttagning, funktions– och prestandaprovning.
 • Riskanalys, Riskklassning, SIL-beräkning


 

Särskild brancherfarenhet

 • Pappersmaskinstyrning, Längs- och Tvärsstyrning med avancerade filtreringsmetoder.
 • TMP-processen med modellbaserad raffinörstyrning i synnerhet
 • Kraftverk, fjärrvärme och fastbränslepannor
 • Sågverk


 

Tekniska lösningar

 • Modellbaserad RaffinörstyrningKonsulttjänster